Vi satsar på starkare föreningsliv!

Fritiden är en viktig del i många människors liv och då är det av stor vikt att kommunen har en politik som möter medborgarnas krav för en meningsfull fritid. Vi socialdemokrater är övertygade om att medborgare som har ett rikt föreningsliv att välja bland trivs bättre och framför allt mår bättre både fysiskt och psykiskt, ung som äldre.

Vi Socialdemokrater har sett problemen som vårt föreningsliv har att brottas med, både då det gäller ekonomi och lokaler för att utöva sin verksamhet i. Vi vill se att det ekonomiska stödet blir utökat för alla föreningar, samt differentierat mellan åldrarna med ett extra stöd för ungdomar mellan 13 – 18 år. Detta för att uppmuntra och motivera föreningslivet att anstränga sig för att hålla kvar denna åldersgrupp i verksamheten. Här spelar även våra fritidsgårdar en stor roll med sin verksamhet.

Det kommer att krävas stora insatser under hela nästa 10-årsperiod för lösa lokalfrågorna. Vi har närmast framför oss att lösa frågan om simhallar i hela kommunen, där vi vill se en prioritering av en simhall i Löddeköpinge på grund av dess nuvarande låga tekniska standard.

Vi vill även utveckla Viken-området med fritids- och idrottsaktiviteter med bad och utebad. Viken-området är redan en samlad aktivitetsplats, medan det föreslagna området i Stationsstaden i Kävlinge blir ett bostadsområde. Vi har även frågan om idrottshallar för de växande inomhussporterna, som ska vara tillgängliga och hålla en god standard.

Därför anser vi socialdemokrater att:

  • en simhall i Löddeköpinge ska prioriteras
  • Vikenområdet ska utvecklas med fritids- och idrottsaktiviteter med bad och utebad
  • fritidsgårdarna ska utvecklas
  • föreningsstödet för alla föreningar ska utvecklas
  • kraven för att få föreningsstöd ska ses över
facebook Twitter Email