Vi satsar på mer kultur!

Vi ska värna om och utveckla kulturlivet i hela kommunen.

Vi står inför högre krav på kulturskolans verksamhet genom att befolkningen ökar, vilket gör att det behövs fler och anpassade lokaler. Vi vill även se denna satsning som en del av att tillgängliggöra kultur för alla, men då måste avgifterna sänkas. De höga avgifter vi har idag stänger ute alldeles för många barn, förmodligen de barn som hade behövt det allra mest. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera.

Våra övriga kulturföreningar behöver bättre förutsättningar för sin verksamhet, både ekonomiskt och lokalmässigt. Det gäller alla våra duktiga föreningar som kämpar för att hålla igång kulturlivet i kommunen. Deras insatser för att medborgarna skall få en rik fritid kan inte nog poängteras.

Det vi vill se är en satsning på kultur- och aktivitetscentra; ett i Löddeköpinge runt Folkets Park och Folkets Hus, och ett i Lallerstedska huset i Kävlinge för bland annat konst, teater, dans och musik.

Därför anser vi socialdemokrater att:

  • ett kultur- och aktivitetscentrum ska utvecklas i Lallerstedska huset i Kävlinge
  • ett kultur- och aktivitetscentrum ska utvecklas i Folkets Park i Löddeköpinge
  • avgifterna till Kulturskolan ska sänkas
facebook Twitter Email