Vi satsar på lokalt näringsliv!

Det lokala näringslivet är en viktig del av Kävlinge kommun. För oss är det viktigt att det lokala företagandet utvecklas och stärks. Att kommunen medverkar till utveckling tillsammans med företag och företagare, är en självklarhet för oss socialdemokrater. Vi kommer att möjliggöra för att det blir fler företagsetableringar i kommunen, genom bland annat ta fram mark för verksamhetsetablering samt vid expansion.

Vi kommer att ställa krav på att verka för kollektivavtal eller bättre kollektivavtals-liknande villkor vid upphandling, samtidigt som vi vill se att lokal närvaro i kommunen är meriterande. För oss socialdemokrater är det viktigt att vi människor respekterar och hjälper varandra. Där ser vi att våra lokala företagare bidrar med arbetsmöjligheter på önskad deltid, prao, praktiktjänster, yrkespraktik samt för integration.

Vi ska aktivt arbeta för att utveckla levande centrum i våra tätorter. Vi vill fylla tomma lokaler med bland annat nyföretagare, konstföreningar samt gallerier/verkstäder där samarbete med fastighetsägare bland annat kommunen för att till exempel få lägre hyror till unga företagare och vid nyetablering för att stödja en centrumutveckling.

Därför anser vi socialdemokrater att:

  • samarbetet med företagen, och kunskapen om de samma, inom kommunen ska fortsätta utvecklas
  • mark för etablering behövs
  • det behövs levande centrum i våra större tätorter
  • kommunen ska verka för att i upphandlingsförfarandet kräva kollektivavtal eller bättre villkor
  • vid direktupphandling ska lokala näringslivet tillfrågas först
  • avtalstrohet ska följas men vid akut uppkomna situationer ska lokala näringslivet tillfrågas
facebook Twitter Email