Första maj-tal 2018

Första maj-firare, Partivänner och alla åhörare!

Under året 1898 började organisationen av Kävlinge arbetarekommun! Det betyder att vi har haft organiserade möten den första maj i 120 år! I 120 år har vi med andra ord retat de borgerliga – jag ser fram emot att vi fortsätter åtminstone lika länge till!

När jag skulle summera året som gått sedan förra första maj och vad som hänt för oss socialdemokrater här i Kävlinge blev det tomt. Jag tänkte vad har vi socialdemokrater uppnått som jag vill berätta? Jag hade velat kunna berätta att vi har satsat på:

Ett starkare föreningsliv

Genom ökat föreningsstöd. Att Lokaler säkrats t.ex. simhall i Löddeköpinge, utveckling av Vikenområdet och fritidsgårdar.

Men det har vi inte gjort.

En Kultur för alla

Med sänkt avgift i Kulturskolan. Två Kultur-och aktivitetscentra utvecklas – ett i Löddeköpinge och ett i Kävlinge.

Men det har vi inte gjort.

Det Lokala näringslivet

Att Vid inköp ska lokala näringslivet tillfrågas först. Ett uttalat fokus på levande centrum. Mer mark till företagsetableringar.

Men det har vi inte gjort.

Att Självförsörjningen ska ligga i fokus

där Kommunens verksamheter ska vara föregångare i att erbjuda olika arbetsmöjligheter. Där Habiliteringsersättningen höjs. Att vi har en välfungerande integration – och här har vi mer att göra.

Att behålla vår äldreomsorg

Vi vill Behålla och utveckla äldreomsorgen i kommunal regi – både boenden men även servicen. Med en väl fungerande färdtjänst. Där vi har fler aktiviteter för att stärka våra äldre.

Men här går vi nu i en annan riktning i kommunen.

Att utveckla den Kommunala verksamheten

Att återta de verksamheter som privatiserats till kommunal regi t.ex. lokalvård, park- och gatuskötsel. Vi vill att de Kommunala angelägenheterna drivs av kommunen.

Men det har inte hänt.

Fler bostäder

för Olika boendeformer för olika faser i livet. Förtäta och bygga på höjden där det går. Där vårt bostadsbolag ska få fortsätta leda den utvecklingen i kommunen.

En bättre miljö

den Känslig naturmiljön ska inte exploateras. Värna om våra parker. Utveckla sophanteringen. Utveckla gång- och cykelvägar i hela kommunen och säkra vår trafikmiljö i hela kommunen.

Här saknar vi en helhet där kollektivets behov ska tillgodoses.

Jag hade velat säga att vi har En skola för alla

med Ökad trygghet genom att samarbete runt riskgrupper t.ex. ungdomar utvecklas med fältarbetare. Legitimation till all kommunal personal. Fler yrkeskategorier i förskola och skola. Resurser fördelas efter behov. Elevhälsan stärkas. och en Trivsam arbetsmiljö för personal och barn.

Men det kan jag inte – för vi har inte fått igenom det vi socialdemokrater står för!

Det jag ser är … brist på helhet, var finns översiktsplanen, där den politiska viljeriktningen finns för kommunens utveckling? Den är inte framtagen för att de fem partier som samverkar idag (M, C, L, Kd OCH Mp)  inte kan komma överens.

Var finns visionen om kommunen 2030? Var finns tilltron till våra föreningar? Var finns satsningar på kulturen? Vad händer med vårt centrum? Var tar handlarna vägen? Var finns bostäder åt alla åldrar? Ett helt cykelvägnät? Var finns diskussionen om städningen och arbetsmiljön i våra förskolor och skolor? Kollektivavtal vet ni att de styrande inte diskuterar ens …

Det jag ser är sporadiska satsningar utifrån individuella önskemål – inte med kollektivets välbefinnande framför ögonen! Vilket faktiskt är en kommuns ansvar!

Vill vi fortsätta att ha det så här eller räcker 12 år nu?!

Våra verksamheter gör en fantastisk insats utifrån de förutsättningar de har – men jag ser i våra verksamheter att mer behöver göras.

Vi Socialdemokrater vill fortfarande efter alla dessa år fortfarande ha en vård, skola omsorg för alla – där bostad, arbete och egenförsörjning är utgångsläget! Och givetvis kräver det en politisk viljeinriktning!

Det jag har sett är att våra socialdemokratiska frågor på vår-, höst- och julmarknaderna har uppmärksammats!

Vi har fått kommuninvånarna till att visa sitt intresse för:

1.Om var vi ska ha bad i kommunen! Och om det finns stöd för två bad i kommunen!

2.Om de var nöjda med våra vårdcentraler?

3.Vad som ska hända med Folkets hus och Folkets park i Löddeköpinge?

4.Ska vi arbeta för mindre grupper och klasser i våra förskolor och skolor

5.Ska vi tillåta en privatisering av all äldreomsorg i hela Kävlinge kommun?

Utifrån de diskussioner vi haft med kommuninvånarna står vi nu starka i att driva vidare dessa frågor. Här i Kävlinge kommun vill vi socialdemokrater satsa på:

Starkare föreningsliv

Kultur för alla

Lokalt näringsliv

Självförsörjning

Vår äldreomsorg

Fler bostäder

Kommunal verksamhet

Ökad trygghet

Bättre miljö

En skola för alla

Kom ihåg det här nu!

Och är det nu så att du som lyssnar här idag vill detsamma så engagera dig, bli medlem, kom med oss och i allt detta som jag står och säger – OCH glöm inte att gå och rösta på oss den 9 september i valet!

De styrande –  borgarna – kommer att argumentera för att vi inte har råd med kommunal utveckling pga av de nyanlända och att vi som bor och arbetar inom kommunen bidrar med för lite skatt. Budgetmässigt har Kävlinge kommun aldrig haft det så snävt som vi har det i år. Men då vill jag säga att det beror på det styre vi haft i tolv år! Om bättre politiska beslut hade tagits så att de nyanlända blev en resurs som skattebetalare fortare och då hade vi haft fler i arbete!

Hade vi även satsat på flera olika sorters boenden – inte bara privata äldreboenden – så hade vi haft en ökad skatteintäkt till kommunen! Men så är det inte! Nu föreslår även de styrande moderaterna att vi ska sänka skatten ännu mer här i Kävlinge – hur ska vi då ha råd med de åtaganden som kommunen måste ta ansvar för enligt lag och har i uppdrag:

så som Välfärdsuppdraget,

Demokratiuppdraget samt

Samhällsutvecklingsuppdraget!

Eller ska vi låt marknaden lösa våra åtaganden åt oss?! För det mina vänner – har det visat sig allt för många gånger – att det har vi definitivt inte råd med!

Men jag måste ändå säga vad jag tycker vi har åstadkommit! Och det är många i partiet som har hjälpt till med detta! Och det är att vi som parti står enade och att vi har en stark övertygelse om att vi har rätt i vår människosyn – även när vi får kritik! Vi har visat att vi har en egen vilja! Vi har visat vad vi socialdemokrater här i Kävlinge står för. Det är inte alltid så lätt i den politiska korridoren. Men vi är övertygade om att vi har en plan som är bra för oss här i Kävlinge – och med en dåres envishet har vi drivit den framför oss denna mandatperiod – och den vill vi ha ert stöd för att genomföra!

Hur ser då vår vision ut för Kävlinge? Jag vill se ett Kävlinge där mina barn- och alla andra – blir accepterade för dem de är och att alla får samma möjligheter!

Så, vad är det då vi måste göra? jo – Vinna valet!

Hur ska vi göra det? Jo – tillsammans!

För jag kan inte göra det själv – jag har en röst, men så har ni. Men vi behöver bli fler som lägger våra röster på socialdemokraterna om ni vill se en förändring här i Kävlinge kommun. Det har aldrig varit så mycket som står på spel som nu här i Kävlinge kommun, ska vi fortsätta vara en borgerligt styrd kommun eller ej, så var med och påverka – var med och vinn valet!

Det är med stor respekt som jag ställer mig i talarstolen idag och det av två anledningar. Det är sista gången för denna mandatperioden men det är även starten på vår valupptakt!

Den 9 september är det dags. Tills dess måste ni göra en insats! Jag ska verkligen göra vad jag kan – men vi måste alla bidra! För att det ska bli en ändring måste ni ta det där samtalet. Ni måste ruska om er granne! På hund- eller barnvagnspromenaden, i kön på Ica, Hemköp, Lidl eller däckverkstan, hos frissan eller för den delen på vårdcentralen, på bingokvällen eller gympasset – så ta diskussionen! Hur vill vi ha det i kommunen? Hur vill vi ha det de fyra kommande åren?! Jag vet vad jag vill!

Så vad är det vi ska göra? Jo, vinna valet!

Hur ska vi göra det? Jo, tillsammans!

Tack – nu ger vi järnet – ända in i kaklet så vi får stopp på borgarnas framfart här i kommunen! Valrörelsen har börjat ???!

/Catrin Tufvesson

Oppositionsråd (S) Kävlinge

facebook Twitter Email