Äldreomsorgen i Kävlinge ifrågasätts

Överlämnanden till privata företag fortsätter inom Kävlinge kommun. Beslut har fattats om att införa valfrihet inom det särskilda boendet. Det vill säga man ska kunna välja att bo hos en privat utförare eller hos kommunen som utförare.

Genom att införa lagen om valfrihet (LOV) anser det borgerliga styret att kommunen inte behöver ansvara för att planera för byggandet av nya särskilda boenden inom kommunen. Det är det borgerliga styrets målsättningen att privata aktörer nu istället ska göra detta.

Denna målsättning strider emot vad som står i Bostadsförsörjningslagen, nämligen att kommunen inte kan avsäga sig ansvaret för att planera för byggandet av särskilda boenden inom kommunen – oavsett om man infört LOV eller ej.

Det har beslutats att Kävlinge kommun ska minska antalet platser på särskilt boende i kommunal regi. I och med det så är planerna att kommunen kommer att avveckla befintliga boende i kommunal regi, dvs vid överkapacitet kommer kommunen att stänga sina egna kommunala särskilda boende.

Undersökningar och rankningar visar att Kävlinge kommun har en av landets bästa äldreomsorg. De särskilda boendena, som alla drivs i kommunens egen regi, rankas återkommande som de bästa i landet. Vi socialdemokrater har hela tiden ställt oss frågan, varför ändra och riskera detta?

Den enskilde personens möjlighet till att välja ett särskilt boende är dessutom inte beroende av LOV. Önskemål om var man vill bosätta sig är självklart även om alla boenden bedrivs i kommunal regi. Men då måste boenden byggas i kommunal regi, vilket för tillfället helt avstannat i Kävlinge kommun.

Vi socialdemokrater är starkt kritiska mot att minska antalet platser inom särskilt boende i kommunal regi. Vi ser nu framför oss en avveckling av den kommunala verksamheten. Vi vill istället ha en utveckling av densamma i hela kommunen.

Vi kan inte gå med på att minska antalet platser i den kommunala verksamheten, och därmed prioritera privata aktörer!

Tillbakablick:

LOV har gällt ett antal år i vår kommun för sevicetjänster som städ, tvätt och hjälp med inköp.

Den som beviljats någon av dessa tjänster kunde fram till mitten av 2017 välja kommunen som utförare. Utöver kommunen fanns det ett antal privata företag som också erbjöd dessa tjänster.

De flesta kommuninnevånarna, drygt 80% av närmre 500 personer, hade valt kommunens hemtjänst som utförare. Så gott som samtliga av dessa var dessutom mycket nöjda med den hjälp/service de fick.

Vi socialdemokrater var starkt kritiska till att lägga ner kommunens hemtjänst och röstade nej till detta. Vi kunde inte här heller förstå varför kvintetten skulle besluta att lägga ner en väl fungerande verksamhet.

Under de senaste månaderna har vi sett konsekvenserna av just detta beslutet. Missnöjet har varit stort bland de som får hjälp. I tidningsrubriker och synpunkter på kommunens hemsida har vi tagit del av klagomål på hantering av tvätt, dyrare matvaror och liknande.

Vi socialdemokrater:

– går inte med på att dra ner på platser i den kommunala verksamheten för att gynna privata aktörer!

– är starkt kritiska mot att minska antalet platser inom särskilt boende i kommunal regi!

– vill se en utvecklingsplan för den kommunala verksamheten inom hela kommunen!

– tycker att utförsäljningen av kommunal verksamhet har gått alldeles för långt!

– vill att all verksamhet som är överlämnad till privata utförare ska återgå till kommunal regi!

/Socialdemokraterna i Kävlinge

facebook Twitter Email