Verksamhetsberättelse 2017 Kävlinge Arbetarekommun

2017 var ett förberedelsernas år inför kommande valår 2018. Det var även det tredje året i mandatperioden 2014-2018.

Vid två tillfällen under januari, hade våra gruppledare och vicegruppledare utbildning med kanslichef Mats Svedberg om politikens och förvaltningens olika roller i den kommunala verksamheten i vår lokal. En välbesökt soppkväll anordnades en januarikväll med talare Andreas Schönström i vår lokal. Som kommunalråd med ansvar för Arbetsmarknaden i Malmö informerade Andreas om deras arbete med vita jobb. Andreas avslutade med ett mycket peppande tal!

Under februarimånad fortsatte utbildningen för våra gruppledare och vicegruppledare inom folkrörelsen med stöd från Albins folkhögskola. I slutet av februari deltog Kerstin Nilsson, vår egen riksdagsledamot, med information om socialförsäkringar på ett medlemsmöte.

På distriktskongressen i mars i Malmö fanns Kävlinges delegation på plats med 8 ombud samt ersättare. På en soppkväll i mars var KKBs vd Mats Åsemo på plats i lokalen och berättade för en intresserad publik om fastighetsbolaget samt framåtspaningar inom boendesektorn. På ett trevligt årsmöte den 21 mars med Magnus Alm, ordförande i Skånes LO distrikt, som mötesordförande antog vi följande års budget och verksamhetsplanering.

I april hölls partiets nationella kongress i Göteborg dagarna efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm, där bla AKs ordförande Ulf Persson, kommunalråd Catrin Tufvesson och riksdagsledamot Kerstin Nilsson från Kävlinge var med. Vid påsk i april avlöpte ett påskbord som AK arrangerade i våra lokaler till mångas uppskattning.

Inför första maj gjordes det vanliga arbetet med uppsättning av affischer runt om i kommunen samt plakatspikning i lokalen – en rolig sammankomst. Det som numera blivit en tradition med sillafrukost i lokalen avlöpte med musik av Robertson & Hyberg, tal och samtal och var välbesökt. Tåget avgick från lokalen kl 12 och avslutades i Kyrkoparken i Kävlinge med tal av Rikard Larsson, riksdagsledamot från Staffanstorp och Catrin Tufvesson, kommunalråd i Kävlinge.

Under maj månad höll vi även utbildning för alla intresserade medlemmar i sociala medier där våra unga medlemmar fick vara ledare.

AK bytte även ordförande i maj då Ulf Persson avsade sig sitt uppdrag, och Catrin Tufvesson valdes som ordföranden fram till kommande årsmöte 2018.

LOs familjedag i augusti, som var ett samarrangemang med Kommunal och Socialdemokraterna i Kävlinge, gick av stapeln i Folkets park i Kävlinge med underhållning av Apanaget och Green Steps från Danmark med irländsk folkmusik och dans. Mycket trevligt!

I september firade vår egen kvinnoklubb Kävlinge – Stora Harrie 110 år!  Tal hölls av klubbordförande Birgitta Dahlén Mårtensson, förbundssekreterare Susanne Andersson, distriktsordförande Elin Gustafsson, och Kävlinge Arbetarekommuns ordförande Catrin Tufvesson.

Inför kyrkovalet hade Kävlinge AK ett samarbete med kollegorna i Staffanstorp. På höstmarknaden i Kävlinge deltog Staffanstorp och på AKs utedag i Staffanstorp deltog vi från Kävlinge AK.

I november hade vi en tidig morgon på Stationen i Kävlinge. Lika roligt var gång att träffa morgonpigga kommuninvånare. Kävlinge AK anställde även en kanslist med början i december – Markus Nordqvist, som kommer att bemanna kansliet varje dag.

Efter en del planerande fick AK besök av minister Helen Hellmark Knutsson, ansvarig för högre utbildning och forskning. Eftermiddagen började med ett besök på Kävlinge Lärcentrum med information och lektionsbesök. Efter det blev fika och samtal med personalen. Sen blev det en promenad till vår lokal i centrala Kävlinge.

I lokalen fick vi då se: Tre socialdemokratiska kommunalråd

– Helene Hellmark Knutsson fd kommunalråd i Sundbyberg 2001-2010

– Catrin Tufvesson kommunalråd (i opposition) i Kävlinge 2015 –

– Börje Olsson fd kommunalråd i Kävlinge 1980-86!

Vi gick sedan vidare till uteaktiviteten utanför Kävlinges lokala Ica-handlare där vi delade ut våra rosor och material tillsammans med Helene.

I november hade vi också möte för nya medlemmar med föredragande Markus Nordqvist, AKs ungdoms-ansvarige.

AK hade medlemsmöte i november inför valet av ledamöter till region- och riksdagslistorna. På efterkommande medlemsmöte överlämnades foto som minne av ministermötet till Börje Olsson, fd kommunalråd i Kävlinge.

I december i lokalen hölls valkretsmöte (Burlöv, Kävlinge, Lomma, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge och Ystad) som började med uteaktivitet i Kävlinge. Vid detta tillfälle satt Marianne Pettersson, riksdagsledamot från Trelleborg, som ordförande.

Kävlinge AK avslutade året med ett trevligt och välbesökt julbord på Hantverksgården i Kävlinge. I januari hade vi uteaktivitet i och med sänkningen av skatten för pensionärer utanför Ica Supermarket i Kävlinge med information och rosor. Alla vill givetvis inte ha information från oss men med tanke på hur fort rosorna går åt så har vi bra möten med kommuninvånarna.

En lördag i januari höll vi en heldags-workshop i lokalen för att arbeta fram vårt valprogram i februari. Många tankar, samtal och argumentationer genomarbetades under dagen – med många skratt, god samtalston och ämnen!