Gruppledare för kommande mandatperiod 2018-2022

På årsmötet den 19 mars 2018 fastställdes de som ska representera socialdemokraterna i nämnder och styrelse för mandatperioden 2018-2022.

Gruppledare:

Kommunfullmäktige – Roland Palmqvist

Kommunstyrelsen – Catrin Tufvesson

Nämnd: Utbildning – Gunilla Tornqvist

Nämnd: Miljö och bygg – Peter Blom

Nämnd: Individ och utveckling – Rune Sandström

Nämnd: Omsorg – Gunni Gustafsson Nilsson

Vice gruppledare:

Kommunfullmäktige – Jimmy Runesson

Kommunstyrelsen – Gunilla Tornqvist

Nämnd: Utbildning – Susanne Lund

Nämnd: Miljö och bygg – Jan Kronberg

Nämnd: Individ och utveckling – Veronica Wikner

Nämnd: Omsorg – Jimmy Runesson

facebook Twitter Email