Kommunfullmäktigelistan är fastställd!

Med acklamation!

På ett fullsatt medlemsmöte (där stolarna tog slut) fastslogs vår lista med acklamation till kommunfullmäktige för nästa mandatperiod!

38 personer med ”varannan damernas” listan igenom – varav bland de 14 översta är det 7 nya!

Låt valarbetet börja – nu kör vi!

1. Catrin Tufvesson
2. Roland Palmqvist
3. Gunilla Tornqvist
4. Jan Svensson
5. Gunni Gustafsson Nilsson
6. Rune Sandström
7. Birgitta Dahlén Mårtensson
8. Peter Blom
9. Susanne Lund
10. Jimmy Runesson
11. Veronica Wikner
12. Markus Nordqvist
13. Caisa Tufvesson
14. Jan Kronberg
15. Ulla Svensson
16. Lars Johansson
17. Anna Landin
18. Ulf Persson
19. Karin Andersson
20. Lars-Erik Jönsson
21. Adela Pereira
22. Mats Malmström
23. Karin Lindell
24. Anders Landin
25. Annelis Paulsson
26. David Mikhail
27. Gun Sandqvist
28. Anders Malmsjö
29. Pia Ahnfeldt
30. Daniel Barteg
31. Susanne Blom
32. Gert Malmros
33. Marianne Möllerstedt
34. Dan Schiebler
35. Elise Nordqvist
36. Carsten Rosquist
37. Agneta Sjöfors
38. Dennys Tornqvist

/Socialdemokraterna i Kävlinge

facebook Twitter Email