När verkligheten gör sig påmind

 

Kommunstyrelsens ordförande bortförklaring när det gäller behovet av bostäder till nyanlända flyktingar ställer vi socialdemokrater oss frågande till.

Kävlinge kommun har vetat i över 2 år att vi skulle ta emot flyktingar, utan att den styrande femklövern (M, L, C, Kd och Mp) gjort någon ansats för att lösa hela boendefrågan. Har man verkligen på allvar trott att Migrationsverket skämtat när de sagt hur många vi skall ta emot? Moderaterna har varit med att ta fram den lagstiftning som ligger till grund för kommunernas mottagande, skall då ett moderat kommunalråd gå emot myndighetsbeslut?

Vi i Socialdemokraterna har framfört på alla sätt vi kan att bostadsfrågan måste lösas, med tillfälliga bostäder om nödvändigt, men blivit nerröstade varje gång. Nu står vi i en situation där Migrationsverket tröttnat på kommunens ovilja att hjälpa till och kommer att skicka flyktingar till oss att ta hand om.

För oss är det orimligt att lägga ansvaret på tjänstemännen att lösa situationen när inte den politiska viljan och stödet finns. Kävlinge har en historia av motstånd mot flyktingmottagande, vad detta motstånd grundar sig i kan man bara spekulera i.

Var finns viljan att hjälpa sina medmänniskor i nöd? Här har vi partier som på riksnivå är positiva till flyktingmottagandet men på kommunal nivå aktivt stöder en politik som går i en helt annan riktning. Att moderaterna stretar emot förstår vi men att de andra fyra partierna (L, C, Kd och Mp) gör det är för oss oförståeligt. Många vackra ord har vi hört från dem – men när det kommer till handling så faller det platt.

/Socialdemokraterna i Kävlinge

facebook Twitter Email