Höjda Kostavgifter samt Måltidskostnader inom LSS och Socialpsykiatri 2018

På Socialnämnden 2017 11 07 beslutades om höjda Kostavgifter inom äldreomsorgen samt Måltidskostnader inom LSS och Socialpsykiatri från och med 2018 01 01.
Vi socialdemokrater motsatte oss förslaget till beslut att höja avgifterna.

Vi menade att nu kan det vara nog med höjningar av Måltidskostnader. Det finns andra sätt att finansiera på.
Högre kostavgifter minskar marginalerna för en grupp som redan har väldigt små resurser.

Vi var tydliga med att vi anser det viktigt att behålla den standard som Måltidsservice idag erbjuder med sitt måltidskoncept.
Det är inte vi som beslutat om finansiering till budget. Vi hade gjort på ett annat sätt och därmed möjliggjort att bibehålla det måltidskoncept som erbjuds idag utan avgiftshöjning.

Sist men inte minst! De sänkningar av skatten på pensionerna som regeringen inför bör inte hamna i kommunens kassa utan komma den enskilde personen tillgodo i dennes vardags -ekonomi.

Gunni Gustafsson Nilsson
2:e vice ordförande socialnämnden

facebook Twitter Email