Professor: Misstänkt mutbrott

 

I en artikel skriven av Stefan Persson, publicerad i Skånska Dagbladet 171014, ifrågasätts medverkan av ansvarig moderat politiker i en annons för ett företag som ska in på marknaden i Kävlinge kommun.

– Varför gör hon detta? För att hon personligen är involverad, för partiet eller har hon utlovats förmåner nu eller i framtiden? Det här är ett misstänkt mutbrott.

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, är starkt kritisk till att en politiker medverkar i en annons för ett företag som ska in på marknaden i en kommun.

Han ifrågasätter hur tjänstemännen nu ska kunna fatta ett objektivt beslut om Attendo ska ackrediteras, när den högste politikern medverkar i en annons för ett företag som ska godkännas.

– Det påverkar naturligtvis beslutsgången, säger Dennis Töllborg som tycker att beslutet nu ska tas av oberoende tjänstemän i en annan kommun.
– De är inte i beroendeställning.

Dennis Töllborg menar att det finns mycket som talar för att en åklagare skulle inleda en förundersökning om mutbrott om händelsen anmäls.
– Det finns skäl att göra det. Vem som helst i kommunen kan också göra en JO-anmälan, säger han.

Dennis Töllborg är framförallt förvånad över att en toppolitiker försätter sig i en situation där misstankar om jäv eller mutbrott kan uppstå.
– Det är ett tecken på fullständigt bristande omdöme. Det som talar för att det inte är mutbrott är att det är så illa skött. Det brukar vara mer dolt.

Det faktum att Attendo redan börjat bygga sitt äldreboende, innan företaget fått besked om ackreditering gör också att man kan misstänka att det fått ett underhandsbesked, menar Dennis Töllborg.
– Varför skulle de annars våga börja bygga?

 

http://www.skd.se/2017/10/14/professor-misstankt-mutbrott/

http://www.skd.se/2017/10/14/m-topp-kritiseras-for-medverkan-i-annons/

 

facebook Twitter Email