Politisk trovärdighet

Vi socialdemokrater måste ifrågasätta trovärdigheten och omdömet av att socialnämndens ordförande Ann-Sofi Thuresson ställer upp i en betald annons för ett privat företag som ska etablera sig i Kävlinge kommun med ett särskilt boende på 72 platser i en nybyggd fastighet.

Borgarna i Kävlinge har bestämt att införa LOV i särskilt boende, eller det vi i vardagstal kallar äldreboende. Det innebär att privata aktörer kan etablera sig i en kommun efter att ha blivit ackrediterad av kommunen i enlighet med kommunens egna förfrågningsunderlag. Dessutom måste aktören ha ansökt om och erhållit tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

De privata aktörerna ska godkännas av politikerna i socialnämnden där Ann-Sofi Thuresson är ordförande. Enligt 2§ 1 kapitlet i lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962) ska ”Den upphandlande myndigheten … behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt.”

Hur kan vi vara säkra på att man som styrande i Kävlinge garanterar objektivitet samt allas lika möjlighet till att delta i upphandlingsförfarandet av nytt äldreboende med tanke på den annons som återfinns i Lokaltidningen Kävlinge?

Det vi ser är att de styrande har aktivt stoppat de kommunala planerna på byggnation av ex Möllebacken innan detta kom på tal. Frågan som onekligen dyker upp är om det är en jävsituation vi ser med ett otillbörligt gynnande av ett privat initiativ?

Tittar vi på var vi är i processen så blir det onekligen ännu märkligare. I dags dato är ännu inte beslut klubbat om vem som ska få kontrakt gällande äldreboenden i Kävlinge, men den aktuella entreprenören som nu annonserar i Lokaltidningen har fått bygglov och inom kort kommer deras fastighet att stå färdig.

Det är en stark satsning av en privat aktör utan att de egentligen vet om de blir ackrediterade av kommunen eller ej. Eller är det så att det har funnits underhandskontakter mellan socialnämndens ordförande och den privata aktören?

Hur har det gått till egentligen? I Skånes bästa företagarkommun borde kommunen satsa på lokala företagare – både i upphandling och vid införandet av LOV och LOU, men här visar moderaterna på ett ställningstagande som ger ett enskilt stort företag en fördel. Vart tog då valfriheten vägen som moderaterna värnar om, för att inte tala om allas lika möjlighet att konkurrera som lagen stipulerar?

Vi hoppas verkligen inte socialnämndens ordförande fått betalt för att vara med i annonsen …

Catrin Tufvesson
Ordförande i Kävlinge Arbetarekommun

facebook Twitter Email