Rapport från socialnämnden

På socialnämnden 2017 09 12 beslutades bland annat om budget för 2018.
Vi socialdemokrater yrkade på att Socialnämnden skulle begära ett tilläggsanslag hos Kommunfullmäktige med 3,4 miljoner kronor.
Samma yrkande som socialdemokraterna hade i Kommunfullmäktige i juni i år.
Vi ville då som nu att pengarna tas från kommunens budgeterade överskott för 2018, det vill säga vi föreslog ingen skattehöjning.
Pengarna vill vi använda till
– Uppnå heltid som norm
– Avskaffa delade turer
Vårt förslag vann inte gehör. Det blev omröstning i frågan vilken vi förlorade.
Kvintetten plus SD röstade mot vårt förslag.

Gruppledare i socialnämnden Gunni Gustafsson Nilsson

 

facebook Twitter Email