Folkets park i Löddeköpinge

Socialdemokraterna i Kävlinge har nu tagit ett medlemsbeslut att inte stå bakom en exploatering av Folkets park i Löddeköpinge. Det har varit många turer under de senaste 25 åren – nu senast blev en markanvisningstävling uppskjuten på oviss framtid – men nu får vi som politiker ta vårt ansvar och sätta ner foten.

Kävlinge kommun har i dagarna antagit en Förtätningsstrategi, med goda intentioner om att använda redan exploaterad mark för att kunna låta odlingsbar mark vara orörd. Poängen är att förtäta bebyggelsen i centrala delar. Det innebär inte för oss socialdemokrater att alla gröna områden inom tättbebyggt område ska exploateras, så som exempelvis Folkets park i Löddeköpinge. Med tanke på att vi kommer att behöva förtäta i Löddeköpinge för att bygga efterfrågade bostäder, blir det desto viktigare för oss att bevara parken som park. Det finns lämpligare ställen att bygga på för både kommunens bostadsbolag men även för privata aktörer som vi är positivt inställda till.

Ideologiskt sett så förstår vi att det finns de som vill riva Folkets hus och bygga bort Folkets park, eftersom de har sina ursprung i arbetarerörelsen. Men även idag har vi behov av lokaler för studieverksamhet och kulturella evenemang. Folkets hus är även ett av de äldsta husen kvar i Löddeköpinge. Folkparkerna var förr en samlingsplats för de mindre välbeställda, där tanken var att man skulle kunna mötas och roa sig för en billig peng. Idag ser vi ett annat behov av att ha grönytor eftersom det bidrar till ökat välbefinnande och ur ett hälsoperspektiv i vår stressande vardag är det en grön lunga som ger lugn samt renar vår luft.

Vi vill rusta upp parken efter många års förfall. Parken och Folkets hus är en värdefull central plats i Löddeköpinge som måste förvaltas bättre, vilket inte har blivit gjort på grund av de politiska svävningarna i parkens varande eller icke varande och de långdragna diskussioner som varit om byggnationer. Det finns en stor potential i parken, men ett helhetsgrepp måste tas så att det blir en park där man stannar upp och går till för att få uppleva den. Omgivningarna är precis som det ska vara runt en park med bostäder, affärer, service, förskola, skola, folktandvård och vårdcentral på gångavstånd. Låt oss få göra Folkets Park i Löddeköpinge till en levande inbjudande mötesplats för alla människor i alla åldrar.

”Vi kommer även att göra vad vi kan för att behålla Folkets hus, så att verksamhet ska kunna bedrivas där. Är Zwing It intresserade av att vara kvar så stödjer vi dem.” Säger Catrin Tufvesson, oppositionsråd för socialdemokraterna. ”Folkets hus ska få vara en mittpunkt i en välkomnande park!”

facebook Twitter Email