Stort grattis till jubilaren

I helgen firade Kävlinge-Stora Harrie kvinnoklubb 110 år!

Tal hölls av klubbordförande Birgitta Dahlén Mårtensson, förbundssekreterare Susanne Andersson och distriktsordförande Elin Gustafsson. Kävlinge Arbetarekommuns ordförande Catrin Tufvesson gav även ett anförande:

”Inför firandet av Kävlinge kvinnoklubb som 110 årig klubb så började jag leta efter hur kvinnorna hade det här i Kävlinge med omnejd 1907.

Jag letade efter kvinnor i källaren – låter som titeln till en dålig roman – men i kommunhusets källare finns arkivet och där tänkte jag att jag skulle kunna hitta något i alla fall.

Men det var dåligt med det, tidigare under 1800-talet fanns det en kvinna som var väldigt driftig och stark och även senare under 1900-talet fanns kvinnor som finns dokumenterade. Men inget direkt runt 1907, så jag började fundera på hur det var i Kävlinge då.

Man gick från jordbruk till industrialisering som i resten av Sverige, det som är idag Kävlinge kommun har varit 13 medeltida socknar, med sina egna kyrkor och församlingar. Det har varit många arrendegårdar, mindre jordbruk, och fiskeläger. 1907 kom järnvägen och med den stora förändringar. Kävlingeån och järnvägen gjorde Kävlinge till en attraktiv plats för industrietableringar. Här fanns skofabrik, sockerbruk, handsk- och glacéläderfabrik och en läder- och skofabrik, vilket gav arbetstillfällen även för kvinnorna.

Befolkningen ökade snabbt i Kävlinge vid den tiden. Landsbygden stötte bort folk med sin tekniska utveckling och industriorterna drog till sig folk med sina arbetstillfällen. Från 1890, då 750 invånare fanns i samhället fram till 1902 då Kävlinge blev ett municipalsamhälle hade befolkningen ökat till 1750 invånare.

Tillväxten innebar också ett uppsving för handel och hantverk, i vilket kvinnor fann många arbetstillfällen. Så utöver att kvinnorna började mer och mer ha arbetsåtaganden utanför hemmen så var det även tvätt tisdag och torsdag i ån vid speciella platser vid bryggorna så att de inte krockade med båttrafiken, barnen skulle till skolan, middag skulle göras, det kunde även finna ett mindre jordbruk att ta hand om, och med tanke på det så hade de nog fullt upp – men ändå fanns det tid att starta en kvinnoklubb, så bristen på engagemang fanns inte.

Citat:
”Det gäller att väcka kvinnan till insikt om att det är hennes skyldighet att målmedvetet som kvinna göra sin insats i samhällsutvecklingen, ty endast när båda könen gemensamt stifta de lagar de gemensamt ska lyda, bliva dessa ett fullödigt utryck för den mänskliga rätts uppfattningen.”
(1907, dåvarande ordförande i Svenska kvinnoförbundet, Annie Furuhjelm)

Hur gick det med att hitta något om kvinnor nere i källaren – inte så bra, men det gav mersmak. Mycket för att jag blev irriterad över att inte hitta något med lätthet, exempelvis hittade jag ett dokument från 20 december 1817, alltså ett 200 år gammalt dokument om böter, underskrivet av ca 10 män – suck inte ens där kunde kvinnorna märkas.

De foton jag hittade i en kartong var på bröllop, brudparet och bruden. Bröllopet var då bruden fick glänsa, men kyrkan var en social punkt. Det var deras FB! Behovet av att hålla kontakt och ha en samvaro men även att driva och diskutera gemensamma frågor ligger till grund för bildandet av bland annat våra kvinnoklubbar.

Och efter en tid av husmödrar under 1900-talets mitt med reformer så som mödravård, fri förlossning, gratis barnavård, och så vidare underlättade visserligen kvinnans roll som mödrar, men den höll henne också kvar i hemmet. Och kvinnor har setts som ett problem, därför är det extra roligt att se kvinnliga framgångar och förebilder. Att berätta om kvinnors historia är något vi har varit mindre bra på genom tiderna, men intresset har ökat – ett exempel är Skarhult som visar den dolda kvinnomakten. Mycket spännande för det ger en annan insyn i hur samhället fungerade, med kvinnor som mycket kompetenta i flera olika roller.

Mycket cirklade runt kyrkan i början av 1900-talet. Blir lite extra stolt då när min dotter idag kräver att jag svarar på hur kyrkovalet fungerar …
Hon har idag en palett av valmöjligheter, mycket tack vara det arbete som våra kvinnoklubbar har drivit. Nu har hon dragit iväg till en helg med militärutbildning inom flygvapnet – som en av två tjejer av en grupp av femton. Så vi har en bit kvar ?!

Ser fram emot fler jubileum med tanke på det!

Stort grattis och lycka till med det fortsatta arbetet!”

/Catrin Tufvesson
Ordförande Kävlinge Arbetarekommun

facebook Twitter Email