Din röst är viktig – idag mer än någonsin!

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval – använd din rösträtt!

Rösta på Socialdemokraterna för gemenskap, solidaritet och jämställdhet!

Utan att vi tänker på det så kommer vårt dagliga handlande från den kristna etiken så som medmänsklighet, solidaritet och alla människors lika värde. Det handlar inte bara om det som händer i kyrkorummet utan även där vi samlas i vardagen. Hur är vi mot varandra? För det handlar också om att stå upp mot rasism och förtryck, och att arbeta för en öppen verksamhet som riktar sig så väl som till äldre som till yngre.

Vem är röstberättigad?
För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen.

Hur röstar man:

Du får ett röstkort med posten. I det står vallokalen och dess adress och dit går du den 17 september. Öppettider står också på röstkortet! Men om man vill rösta innan valdagen så går det också bra från den 4 september till och med den 17 september. För att förtidsrösta i Kävlinge kommun så finns möjligheter till det på följande pastorsexpeditioner:

Kävlinge, Västergatan 7
Dösjebro, H O Möllersväg 10
Löddeköpinge, Pålsavägen 2
Furulund, Kungsgatan 62

Läs mer på: http://www.svenskakyrkan.se/var-och-nar-kan-jag-rosta

Gula vallistan är till kyrkomötet – den översta kyrkoförsamlingen (nationellt)
Rosa vallistan är till stiftsfullmäktige – den regionala kyrkoförsamlingen (alla församlingar i Skåne och Blekinge och kallas för Lunds stift)
Vita vallistan är till kyrkofullmäktige – den kommunala kyrkoförsamlingen (det finns 4 stycken pastorat inom Kävlinge kommun, den som är din står på röstkortet)

Socialdemokraterna har egna listor till kyrkomötet och stiftsfullmäktige (den gula och rosa valsedeln) där partiets namn står överst. Till kyrkofullmäktige i Kävlinge kommun (den vita valsedeln) finns istället samlingslistor där det finns socialdemokrater representerade:

Kyrklig samling V Karaby – Hofterup – Dagstorps pastorat
Samlingslista i Löddebygdens församling
Samlingslistan i Kävlinge församling
Samlingslistan i Lackalänga – Stävie församling

Socialdemokraterna vill:

– bygga vidare på den framgångsväg som den öppna folkkyrkan är!
– att Svenska kyrkan ska vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen. Det ska vara enkelt att få kontakt med Svenska kyrkan och kyrkan ska finnas nära till hands.

En röst på Socialdemokraterna innebär:

– en kyrka som är fortsatt öppen för alla. Vem man än är, vilken ålder man än har, var man än kommer ifrån, vilken sexuell läggning man än har
– en öppen folkkyrka, som värnar om barn och ungas välbefinnande
med avgiftsfri barnverksamhet och konfirmation
– en kyrka som motarbetar alla former av kvinnoprästmotstånd
– en kyrka som står upp mot rasism och religionsförtryck.

Så gå och gör din röst hörd!

facebook Twitter Email