Inte rasist, men…

I samband med att ytterligare mycket olämpliga kommentarer har lagts ut på media, nu senast i Svalöv, vill vi göra följande uttalande.

Det är ALDRIG acceptabelt att uttrycka sig kränkande, föraktfullt, diskriminerande eller på annat sätt utpekande mot enskilda eller grupper. Detta oavsett om det framförs i sociala media, bloggar, Facebook etc. eller i andra forum, möten och talarstolar tex.

Vi vill också framhålla att det är synnerligen ovärdigt förtroendevalda att uttrycka sig enligt ovan oavsett partifärg.

Styrelsen Kävlinge Arbetarekommun

facebook Twitter Email