Extra allt

Vid ett nästintill fullsatt medlemsmöte igår kväll i AKs lokal i Kävlinge valdes ny ordförande, och efteråt vid det konstituerande mötet sattes resten av styrelsen och dess uppdrag. Inför kommande valår mannar vi upp dubbelt och inrättar även ett strategiskt valutskott – för vi siktar på valvinst ?!


Catrin Tufvesson – ordförande
Rune Sandström – vice ordförande, medlemsansvarig, It- ansvarig/marknadsföringsansvarig
Gunilla Tornqvist – sekreterare, facklig ledare bitr.
Lasse Jönsson – vice sekreterare, facklig ledare, medlemsansvarig
Anne-lis Paulsson – kassör
Gunni Gustafsson Nilsson – vicekassör
Birgitta Dahlén Mårtensson – marknadsansvarig
Anna Landin – marknadsansvarig
Susanne Lund – studieorganisatör
Markus Nordqvist – ungdomsansvarig
Roland Palmqvist – strategiskt valutskott
Larserik Johansson – strategiskt valutskott
Jan Svensson – strategiskt valutskott

På medlemsmötet informerade även Catrin Tufvesson, som var ett av de 35 skånska ombuden på partikongressen i mars, om de antagna politiska riktlinjerna för kommande mandatperiod. För mer läsning se länken:

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress-2017/trygghet-i-en-ny-tid—politiska-riktlinjer.pdf

facebook Twitter Email