Beslut från socialnämnden den 9:e maj

På socialnämnden den 9 maj beslöts bland annat

– Att skicka socialnämndens beslut 2017 03 07, om Ny inriktning för inköp, matdistribution och servicetjänster, vidare till Kommunstyrelsen för att
• dels få förslaget godkänt om ny inriktning för LOV servicetjänster
• dels för att få delegation att införa ändringarna för ny inriktning LOV och servicetjänster.
Vi var självklart emot även denna gången att servicetjänsterna städ och tvätt endast ska tillhanda hållas genom att externa företag ansöker om att utföra dem enligt LOV.
Vi hänvisade till vårt ställningstagande på nämnden den 7 mars, nämligen att vi vill att serviceinsatserna städ och service ska fortsätta drivas i kommunal regi och att Kävlinge hemservice ska vara ett av alternativen.

– Att skicka Socialnämndens förslag till ” Morgondagens hemvård, utvecklingsstrategi” vidare till Kommunstyrelsen för godkännande.
Vi godkände förslaget till strategi med samma invändningar som vi hade i vårt remiss svar, nämligen att vi vill att verksamheterna skall drivas i kommunal regi samt att heltidstjänster skall erbjudas och att erbjuda arbetstider som kan öka attraktiviteten exempelvis genom att ta bort delade turer

Gunni Gustafsson Nilsson (S)
2:e vice ordförande Socialnämnden

facebook Twitter Email