Vad är det för fel på faktaunderlag

På kommunstyrelsens möte 15/3 behandlades ett förslag från oss Socialdemokrater om att ta fram en aktuell kartläggning av personalens löner på våra skolor.

Vi vill ha denna kartläggning på grund av den höga personalomsättningen på våra skolor. Detta skapar oro och försvårar att nå vårt mål om att bli bland de 20 bästa skolkommunerna i landet. Kan det vara så illa att man inte menar allvar med målet utan bara har det som en vacker skylt utåt?

Vi Socialdemokrater tar målet på allvar och är beredda att göra de satsningar som krävs för att nå det. Det första som enligt vår mening måste göras är att skapa förutsättningar för att behålla våra lärare och inte behöva ersätta en alldeles för stor del av personalen varje år.

Vi ville att det skulle tas fram ett underlag med följande innehåll.

Arbetsplats

Ålder

Yrkestitel

Utbildad/legitimerad

Anställningstid

Antal år i yrket

Lön

Med dessa uppgifter skulle det gå att identifiera om det finns anställda som är felavlönade, om man vet att något är fel så går det att åtgärda. Det är i stort sätt omöjligt att göra rätt om man inte har fakta om hur det ser ut i verksamheten. Det duger inte med underlag som är närmare 2 år gamla för att ta rätt beslut.

Rune Sandström (S)
2: vice ordförande i Bildningsnämnden

facebook Twitter Email