Vad är det för fel på kommunal hemservice?

Idag erbjuds hjälp med städ och tvätt av Kävlinge Kommun. Utöver kommunen finns det 6 privata företag som efter ackreditering (godkännande) av kommunen också erbjuder dessa tjänster.

Av de 473 kommuninvånare som idag får hjälp med städ och tvätt har 381 valt att använda sig av Kävlinge kommuns hemservice och inte av de privata. Det innebär att drygt 80% anlitar kommunen.

På socialnämndens sammanträde beslöt det borgliga styret att hjälp med städ och tvätt ska upphöra i kommunal regi och endast erbjudas av de privata företagen. Problemet med detta, som vi ser det, är framförallt att kommunen inte kommer att kunna säkerställa kvaliteten på de företag som rör sig hos våra äldre, så som man tidigare gjort genom ackreditering. Att sedan lägga ner en efterfrågad verksamhet är för oss ett märkligt agerande.

De styrande har verkligen försökt bli av med den kommunala hemservicen genom att först höja dess pris med en förhoppning att de som var i behov av hjälp skulle gå till de privata direkt, och sedan då detta inte lyckades så beslutar man att helt enkelt lägga ner denna verksamhet i kommunen.

Vi socialdemokrater röstade såklart NEJ till detta. Vi kan inte förstå varför den styrande Kvintetten beslutar att lägga ner en väl fungerande verksamhet. Principen med att sälja ut kommunal verksamhet har gått alldeles för långt. Det är i högsta grad orättvist att utsätta våra gamla och svaga kommuninvånare för denna typ av indragningar av hjälp som de så väl behöver, och uppenbart efterfrågar. Vi står för en kommunalt driven verksamhet – och det är vi stolta för – speciellt när den är av god kvalité och det vill vi att våra kommuninvånare får ta del av!

 

 

 

 

 

Gunni Gustafsson Nilsson (S)
2:e vice ordförande Socialnämnden

facebook Twitter Email