Återremiss Lödde Folkets Park

Vi socialdemokrater kommer att på morgondagens kommunstyrelse (170314) begära återremiss på ärendet om markanvisning i Lödde Folkets park. Orsakerna är två: för det första vill vi i (S) se att Folkets hus får fortsätta vara i kommunal regi för att få vara kvar som den kulturbärande fastighet som den är och därför bli borttagen från markanvisningen. För det andra anser vi i (S) att exploateringen är för hög och vill se max 50 bostäder i markanvisningen. Om man ger tillstånd till 70 bostäder måste Folkets hus rivas.

Vi tänker kämpa för att behålla Löddes Folkets hus!

 

 

 

 

 

Catrin Tufvesson
Partiföreträdare
Socialdemokraterna i Kävlinge

facebook Twitter Email