Val 2018

Vår kandidat till ordförande i Kommunstyrelsen
Namn: Catrin Tufvesson
Ålder: 50 år
Boendeort: Löddeköpinge
Privat: Gift och har tre barn (16, 18, 22). Gymmar, åker motorcykel, renoverar fritidshus och har örtodling.
Bakgrund: Tekn. dr. i miljöpsykologi (LTH). Tjänstledig från att vara nationell samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Politiskt aktiv i snart 20 år i Kävlinge kommun. Haft uppdrag i kulturnämnden (ansvarig för förskola, skola och fritid/kultur), kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt Socialdemokraternas styrelse. Är idag kommunalråd och partiföreträdare för Socialdemokraterna i Kävlinge samt viceordförande för Socialdemokraterna i Kävlinge.
Frågor jag vill driva: Allas lika rättigheter. Utbildning är givetvis en av mina hjärtefrågor, men föreningslivet och näringslivet är stora och viktiga bitar för kommunens invånare och så även för mig!

Vår kandidat till ordförande i Kommunfullmäktige
Namn: Roland Palmqvist
Ålder: 71 år
Boendeort: Löddeköpinge
Privat: är gift, har två vuxna barn, ett barnbarn. Går på gym med spinning m.m. Vandringar är livet på en pinne!
Bakgrund: Jag har tidigare varit kommunalråd här i kommunen i 26 år, varav 18 år som kommunstyrelsens ordförande.Jag har tidigare bl.a. varit högstadielärare och ingenjör.
Frågor som jag vill driva: bostadsfrågor samt kultur och miljö.

 

 

Vår kandidat till ordförande i Utbildningsnämnden och viceordförande i Kommunstyrelsen
Namn: Gunilla Tornqvist
Ålder: 66 år
Boendeort: Höj
Privat: är jag gift sedan 33 år med Dennys. Vi har 3 barn 47, 38 och 23. Barnbarnen är fem till antalet. 13, 12, 8 Samt två på 2 1/2 år. Vi har bott i kommunen sedan 1985, men kommer ursprungligen från Malmö. Är numera en fullfjädrad Kävlinge invånare.
Bakgrund: Jag har varit politiskt aktiv sedan 2001, och har suttit i Kommunfullmäktige sedan 2002. Jag är även aktiv i Region Skåne i Sjukvårdsnämnden SUS. Jag är mentalskötare botten, men sedan 1980 har jag arbetat på socialförvaltningarna i Lund o Malmö, med vuxna, barn, ekonomi och hemlöshet.
Frågor som jag vill driva: Utbildning, Sjukvård och socialt arbete.

Vår kandidat till ordförande i Arbetslivs- och fritidsnämnden
Namn: Rune Sandström
Ålder: 64 år
Boendeort: Kävlinge
Privat: Sambo med Annika sedan 25 år 2 utflugna pågar. För att koppla av kör jag gärna en tur på min MC i den skånska naturen och om tillfälle ges även längre turer runt om i Europa. På vinterhalvåret blir det en hel del läsning.
Bakgrund: Jobbat med det mesta inom Televerket/Telia under 37 år, började med att gräva ner kablar gick vidare som teknisk ansvarig inom datakommunikation för att de sista 8 åren jobba som projektledare inom datakommunikation. Varit aktiv i politiken sedan 2002 sedan 2014 gruppledare för S i Bildningsnämnden. Har även många år erfarenhet av att jobba inom föreningslivet både i fotbolls o handbollsföreningar.
Frågor som jag vill driva: Att det blir ett bra samarbete mellan de olika delarna av Arbetsliv och fritidsnämnden så att vi får en bättre integration av nyanlända. Det är även viktigt att de ungdomar som misslyckats i skolan får det stöd och hjälp de behöver för att komma vidare i livet.

Vår kandidat till ordförande i Omsorgsnämnden
Namn: Gunni Gustafsson Nilsson
Ålder: 71 år
Boendeort: Ålstorp
Privat: Ledamot av V Karaby församlingsråd samt fullmäktige ledamot och kyrkorådsledamot i V Karaby Pastorat. Jag är socialdemokrat först och främst på grund av tre anledningar, nämligen medmänsklighet, solidaritet med andra människor samt alla människors lika värde. Dessa tre anledningar gäller också för mitt engagemang inom kyrkan.
Bakgrund: Fullmäktigeledamot under nuvarande mandatperiod. Kommunstyrelseledamot sedan fem år tillbaka. Andre vice ordföranden i socialnämnden sedan fem år tillbaka. Pensionär sedan sex år tillbaka. I mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat inom vård och omsorg i mer än 45 år. De flesta åren som chef/ledare på olika nivåer inom såväl regionen som inom kommunal verksamhet.
Frågor jag vill driva: Heltid som norm ska gälla samtliga anställda. Återta verksamhet till kommunen – gäller såväl äldreomsorgen som handikappomsorgen. Se över kostavgifter. Införa gratis kollektivtrafik för 75 år och äldre. Utveckla ett brukarråd för frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Ta fram boenden för personer som tillhör LSS samt boenden för äldre som ska möta många olika önskemål och behov, exempelvis trygghetsboenden. Begreppet kund ska arbetas bort.

Vår kandidat till ordförande i Bygg- och miljönämnden
Namn: Peter Blom
Ålder: 60 år
Boendeort: Kävlinge
Privat: Gift, bor i villa, hundägare, älskar amerikanska bilar V8, har tränat och tävlat hundar i 40år (Schäfer)
Bakgrund: Född och uppvuxen i Furulund, flyttade till Kävlinge 2011, utbildad Plåtslagare, Svetsare, Lastbilschaufför och Företagsekonom. Jobbat fackligt för Sv. Transportarbetareförbundet i 30 år, för Lo i 12 år och för Socialdemokraterna i 13 år.
Frågor jag vill driva: Bygg o Miljö, gata, park, renhållning av våra gemensamma ytor.

Vår kandidat till viceordförande i Kommunfullmäktige och Omsorgsnämnden
Namn: Jimmy Runesson
Ålder: 65 år
Boendeort: Kävlinge
Privat: Gift, 2 barn och barnbarn.Tycker om att vistas i naturen. Plocka bär och svamp samt fiska.
Bakgrund. Psyk. Skötare. Jobbat inom psykiatrin och äldreomsorgen. Fackligt aktiv sedan 1983 i LO och Kommunal. Varit LO-distriktets ordförande i Skåne.
Frågor jag vill driva: Välfärdsfrågor som ger ett solidariskt samhälle.

 

 

Vår kandidat till viceordförande i Utbildningsnämnden
Namn: Susanne Lund
Ålder: 55 år
Boendeort: Kävlinge
Privat: Är Sambo och har en vuxen son. Är gärna ute i naturen, tycker om att resa och uppleva (när och fjärran), gå på teater eller andra kulturupplevelser, umgås med vänner och familj. Läser eller lyssnar mycket på böcker och intressanta poddar.
Bakgrund: Verksamhetsutvecklare på ABF, är idag vice gruppledare för S i Bildningsnämnden.
Frågor som jag vill driva: En jämlik förskola och skola för alla, med bra arbetsmiljö även för personalen.

 

Vår kandidat till viceordförande i Arbetslivs- och fritidsnämnden
Namn: Veronica Vikner
Ålder: 45 år
Boendeort: Kävlinge
Privat: Är en riktig bokmal.
Bakgrund: Jag kommer från Halland men flyttade till Skåne för 15 år sedan. Har tidigare arbetat en del i vården men arbetar idag som handläggare på Frivården. Efter några år som ersättare i Socialnämnden bytte jag till bildningsnämnden förra mandatperioden.
Frågor som jag vill driva: Är särskilt intresserad av skola, barnomsorg och kultur.

 

Vår kandidat till viceordförande i Bygg- och miljönämnden
Namn: Jan Kronberg
Ålder: 65 år
Boendeort: Dösjebro
Privat: Gift med Pia Ahnfelt, utflugen dotter samt hemmavarande hunden Moltas. Intresserad av historia och läsning av skönlitteratur och deckare.
Bakgrund: mångårig yrkesverksamhet inom den kommunala sektorn, bl a som administrativ chef vid Miljö & Teknik.
Frågor som jag vill driva: Ökade resurser för möjliggörande av en tillförlitlig miljötillsyn. Bevarande  och skötsel av kommunens unika naturområde. Effektiv bygglovshandläggning med hänsyn tagen till gällande lagstiftning.

facebook Twitter Email