Vi Socialdemokrater vill:

Stoppa fortsatt privatisering! All kommunal verksamhet ska drivas i egen regi Det finns en stor skillnad mellan Socialdemokraterna och den styrande Alliansen, nämligen att Socialdemokraterna är helt emot att lägga ut kommunal verksamhet och därmed gagna privata utförare.  Vi Socialdemokrater vill att all omsorg ska bedrivas i kommunal regi och vara av god kvalitet samt finnas … Fortsätt läsa Vi Socialdemokrater vill: