Vårt förslag till budget

Nu kan du läsa hela vårt förslag till budget inför 2022. Med vår budget vill vi geett hållbart arbetsliv med sjysta arbetsvillkor och sjyst arbetsmiljö samtsamverkan och samarbete med fackliga organisationer.