Översiktsplanen 2040

En ny Översiktsplan för Kävlinge kommun har tagits fram och är nu ute på samråd, där invånare, föreningar, företag, myndigheter och partier ska få säga sitt under perioden 10 maj till 10 augusti 2021. I Översiktsplanen anges den övergripande och långsiktiga utvecklingen för Kävlinge kommun fram till år 2040, samt beskriver riktlinjer för kommunens framtida … Fortsätt läsa Översiktsplanen 2040