Styrelsen

Rune Sandström – ordförande
rune.sandstrom@socialdemokraternakavlinge.se

Catrin Tufvesson – vice ordförande
0709739110
catrin.tufvesson@socialdemokraternakavlinge.se

Gunilla Tornqvist – sekreterare, facklig ledare bitr.
gunilla.tornqvist@socialdemokraternakavlinge.se

Lasse Jönsson – vice sekreterare, facklig ledare
lasse.jonsson@socialdemokraternakavlinge.se

Anne-Lis Paulsson – kassör
annelis.paulsson@socialdemokraternakavlinge.se

Gunni Gustafsson Nilsson – studieorganisatör
gunni.gustafsson.nilsson@socialdemokraternakavlinge.se

Roland Palmqvist – strategiskt valutskott
roland.palmqvist@socialdemokraternakavlinge.se

Larserik Johansson – strategiskt valutskott
larserik.johansson@socialdemokraternakavlinge.se

Birgitta Dahlén Mårtensson
birgitta.dahlenmartensson@socialdemokraternakavlinge.se

Jimmy Runesson
jimmy.runesson@socialdemokraternakavlinge.se

Ersättare
Anna Landin
anna.landin@socialdemokraternakavlinge.se

Peter Blom
peter.blom@socialdemokraternakavlinge.se

Gert Malmros
gert.malmros@socialdmokraternakavlinge.se

Veronica Wikner
veronica.wikner@socialdemokraternakavlinge.se

facebook Twitter Email