Nyheter

1 maj firande i Kävlinge

Läs mer

Catrin partikongress 2017

Titta på vad Catrin sa på partikongressen 11/4 2017!

Läs mer

Årsredovisning

På kommunfullmäktiges möte den 3 april framförde vårt oppositionsråd Catrin Tufvesson följande gällande kommunens årsredovisning för 2016: Tack till förvaltningen för en god rapport men även ett stort tack till verksamheten för ett gott arbete under året. Överskottet överstiger ännu en gång med råge det budgeterade – 39.7 milj (25.9 milj mer än budgeterat) –…

Läs mer

Vad är det för fel på faktaunderlag

På kommunstyrelsens möte 15/3 behandlades ett förslag från oss Socialdemokrater om att ta fram en aktuell kartläggning av personalens löner på våra skolor. Vi vill ha denna kartläggning på grund av den höga personalomsättningen på våra skolor. Detta skapar oro och försvårar att nå vårt mål om att bli bland de 20 bästa skolkommunerna i…

Läs mer

Ett bad i Kävlinge!

Nu har de styrande (M, L, C, Kd och Mp) tagit ett inriktningsbeslut på ett bad i Kävlinge! Vårt förslag till beslut som vi fick avslag på: Vi i (S) yrkade på: Att befintliga badhus inom Viken- och Tolvåkersområdet ska avvecklas och ersättas av ett enklare familjebad i Kävlinge och ett föreningsbad i Löddeköpinge. Att…

Läs mer

Vad är det för fel på kommunal hemservice?

Idag erbjuds hjälp med städ och tvätt av Kävlinge Kommun. Utöver kommunen finns det 6 privata företag som efter ackreditering (godkännande) av kommunen också erbjuder dessa tjänster. Av de 473 kommuninvånare som idag får hjälp med städ och tvätt har 381 valt att använda sig av Kävlinge kommuns hemservice och inte av de privata. Det…

Läs mer

Återremiss Lödde Folkets Park

Vi socialdemokrater kommer att på morgondagens kommunstyrelse (170314) begära återremiss på ärendet om markanvisning i Lödde Folkets park. Orsakerna är två: för det första vill vi i (S) se att Folkets hus får fortsätta vara i kommunal regi för att få vara kvar som den kulturbärande fastighet som den är och därför bli borttagen från…

Läs mer
facebook Twitter Email