Nyheter

När verkligheten gör sig påmind

  Kommunstyrelsens ordförande bortförklaring när det gäller behovet av bostäder till nyanlända flyktingar ställer vi socialdemokrater oss frågande till. Kävlinge kommun har vetat i över 2 år att vi skulle ta emot flyktingar, utan att den styrande femklövern (M, L, C, Kd och Mp) gjort någon ansats för att lösa hela boendefrågan. Har man verkligen…

Läs mer

Höjda Kostavgifter samt Måltidskostnader inom LSS och Socialpsykiatri 2018

På Socialnämnden 2017 11 07 beslutades om höjda Kostavgifter inom äldreomsorgen samt Måltidskostnader inom LSS och Socialpsykiatri från och med 2018 01 01. Vi socialdemokrater motsatte oss förslaget till beslut att höja avgifterna. Vi menade att nu kan det vara nog med höjningar av Måltidskostnader. Det finns andra sätt att finansiera på. Högre kostavgifter minskar…

Läs mer

Granskning av hemtjänsten i Kävlinge

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun granskat ändamålsenligheten i socialnämndens styrning och uppföljning av hemtjänsten och bland annat gjort följande iakttagelse: Socialnämnden tillämpar inte något planeringssystem för styrning och uppföljning av verkställigheten av hemtjänstinsatser. Planeringen av genomförandet av insatser genomförs manuellt av enhetschefer och gruppledare för respektive…

Läs mer

Skriva motioner

Hej! Nu är det dags att skriva motioner till 2018! Det lär du dig lättast på Arbetarekommunens lokaler torsdag 16/11 kl.18:00, tisdag 21/11 kl.18:00 och torsdag 23/11 kl.18:00. Vi går igenom motioner till både offentliga förvaltningar och föreningslivet. Dessutom lär vi oss grunderna hur vi förändrar samhället genom reformer. Vi är ju alla medlemmar i…

Läs mer

Professor: Misstänkt mutbrott

  I en artikel skriven av Stefan Persson, publicerad i Skånska Dagbladet 171014, ifrågasätts medverkan av ansvarig moderat politiker i en annons för ett företag som ska in på marknaden i Kävlinge kommun. – Varför gör hon detta? För att hon personligen är involverad, för partiet eller har hon utlovats förmåner nu eller i framtiden?…

Läs mer

Politisk trovärdighet

Vi socialdemokrater måste ifrågasätta trovärdigheten och omdömet av att socialnämndens ordförande Ann-Sofi Thuresson ställer upp i en betald annons för ett privat företag som ska etablera sig i Kävlinge kommun med ett särskilt boende på 72 platser i en nybyggd fastighet. Borgarna i Kävlinge har bestämt att införa LOV i särskilt boende, eller det vi…

Läs mer

Folkets park i Löddeköpinge

Socialdemokraterna i Kävlinge har nu tagit ett medlemsbeslut att inte stå bakom en exploatering av Folkets park i Löddeköpinge. Det har varit många turer under de senaste 25 åren – nu senast blev en markanvisningstävling uppskjuten på oviss framtid – men nu får vi som politiker ta vårt ansvar och sätta ner foten. Kävlinge kommun…

Läs mer

Rapport från socialnämnden

På socialnämnden 2017 09 12 beslutades bland annat om budget för 2018. Vi socialdemokrater yrkade på att Socialnämnden skulle begära ett tilläggsanslag hos Kommunfullmäktige med 3,4 miljoner kronor. Samma yrkande som socialdemokraterna hade i Kommunfullmäktige i juni i år. Vi ville då som nu att pengarna tas från kommunens budgeterade överskott för 2018, det vill…

Läs mer

Stort grattis till jubilaren

I helgen firade Kävlinge-Stora Harrie kvinnoklubb 110 år! Tal hölls av klubbordförande Birgitta Dahlén Mårtensson, förbundssekreterare Susanne Andersson och distriktsordförande Elin Gustafsson. Kävlinge Arbetarekommuns ordförande Catrin Tufvesson gav även ett anförande: ”Inför firandet av Kävlinge kvinnoklubb som 110 årig klubb så började jag leta efter hur kvinnorna hade det här i Kävlinge med omnejd 1907….

Läs mer

Din röst är viktig – idag mer än någonsin!

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval – använd din rösträtt! Rösta på Socialdemokraterna för gemenskap, solidaritet och jämställdhet! Utan att vi tänker på det så kommer vårt dagliga handlande från den kristna etiken så som medmänsklighet, solidaritet och alla människors lika värde. Det handlar inte bara om det som händer i kyrkorummet utan…

Läs mer
facebook Twitter Email