Nyheter

Folkets park i Löddeköpinge

Socialdemokraterna i Kävlinge har nu tagit ett medlemsbeslut att inte stå bakom en exploatering av Folkets park i Löddeköpinge. Det har varit många turer under de senaste 25 åren – nu senast blev en markanvisningstävling uppskjuten på oviss framtid – men nu får vi som politiker ta vårt ansvar och sätta ner foten. Kävlinge kommun…

Läs mer

Rapport från socialnämnden

På socialnämnden 2017 09 12 beslutades bland annat om budget för 2018. Vi socialdemokrater yrkade på att Socialnämnden skulle begära ett tilläggsanslag hos Kommunfullmäktige med 3,4 miljoner kronor. Samma yrkande som socialdemokraterna hade i Kommunfullmäktige i juni i år. Vi ville då som nu att pengarna tas från kommunens budgeterade överskott för 2018, det vill…

Läs mer

Stort grattis till jubilaren

I helgen firade Kävlinge-Stora Harrie kvinnoklubb 110 år! Tal hölls av klubbordförande Birgitta Dahlén Mårtensson, förbundssekreterare Susanne Andersson och distriktsordförande Elin Gustafsson. Kävlinge Arbetarekommuns ordförande Catrin Tufvesson gav även ett anförande: ”Inför firandet av Kävlinge kvinnoklubb som 110 årig klubb så började jag leta efter hur kvinnorna hade det här i Kävlinge med omnejd 1907….

Läs mer

Din röst är viktig – idag mer än någonsin!

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval – använd din rösträtt! Rösta på Socialdemokraterna för gemenskap, solidaritet och jämställdhet! Utan att vi tänker på det så kommer vårt dagliga handlande från den kristna etiken så som medmänsklighet, solidaritet och alla människors lika värde. Det handlar inte bara om det som händer i kyrkorummet utan…

Läs mer

Inte rasist, men…

I samband med att ytterligare mycket olämpliga kommentarer har lagts ut på media, nu senast i Svalöv, vill vi göra följande uttalande. Det är ALDRIG acceptabelt att uttrycka sig kränkande, föraktfullt, diskriminerande eller på annat sätt utpekande mot enskilda eller grupper. Detta oavsett om det framförs i sociala media, bloggar, Facebook etc. eller i andra…

Läs mer

Ingen föreslagen skattehöjning

Inledningsanförande på budgetfullmäktige den 12 juni 2017. ”Det här är den budget då Kvintetten ska visa vad de vill åstadkomma under sista året under denna mandatperiod. Sista budgeten innan valet. Sista möjligheten till att visa på politiskt samarbete och samsyn – och så har partiföreträdarna valt att inte skrivit under den tillsammans. Att förvaltningen tar…

Läs mer

Extra allt

Vid ett nästintill fullsatt medlemsmöte igår kväll i AKs lokal i Kävlinge valdes ny ordförande, och efteråt vid det konstituerande mötet sattes resten av styrelsen och dess uppdrag. Inför kommande valår mannar vi upp dubbelt och inrättar även ett strategiskt valutskott – för vi siktar på valvinst ?! Catrin Tufvesson – ordförande Rune Sandström –…

Läs mer

Beslut från socialnämnden den 9:e maj

På socialnämnden den 9 maj beslöts bland annat – Att skicka socialnämndens beslut 2017 03 07, om Ny inriktning för inköp, matdistribution och servicetjänster, vidare till Kommunstyrelsen för att • dels få förslaget godkänt om ny inriktning för LOV servicetjänster • dels för att få delegation att införa ändringarna för ny inriktning LOV och servicetjänster….

Läs mer

Välkommen till Facebook och internet studiecirkel

Studiecirkel Facebook och internet Tid: fredag den 12/5 kl. 9:00-11:00 Plats: Lokalen Nygatan På agendan; Skapa Facebook-konto Sprida och ta emot information Sociala medier Alla är välkomna oberoende av förkunskap! Kävlinge Socialdemokrater

Läs mer

Mat, prat och Pride

I strålande solsken deltog vi (S) i Kävlinges årliga vårmarknad – Matgatan med allt vad det innebär med ekologiska grönsaker, grillning och tillbehör, lokala bryggerier, men även kulturinslag med dans, musik och konstutställning. Givetvis hade vi vår vanliga plats på Mårtensgatan där vårt röda tält och glada partikollegor samtalade med kommuninvånare. Vårt fokus var vårdcentralerna…

Läs mer
facebook Twitter Email