Nyheter

Vi satsar på starkare föreningsliv!

Fritiden är en viktig del i många människors liv och då är det av stor vikt att kommunen har en politik som möter medborgarnas krav för en meningsfull fritid. Vi socialdemokrater är övertygade om att medborgare som har ett rikt föreningsliv att välja bland trivs bättre och framför allt mår bättre både fysiskt och psykiskt,…

Läs mer

Vi satsar på fler bostäder!

För oss socialdemokrater är det viktigt att vi människor respekterar och hjälper varandra. Samhällets och miljöns utformning i vår kommun är viktig och skall vara tillgänglig för alla. Boendemiljön är basen för vår livskvalitet, hälsa och trygghet. Boendeformer skall finnas för alla. Äldre skall kunna bo kvar länge i sina invanda miljöer och yngre skall…

Läs mer

Första maj-tal 2018

Första maj-firare, Partivänner och alla åhörare! Under året 1898 började organisationen av Kävlinge arbetarekommun! Det betyder att vi har haft organiserade möten den första maj i 120 år! I 120 år har vi med andra ord retat de borgerliga – jag ser fram emot att vi fortsätter åtminstone lika länge till! När jag skulle summera…

Läs mer

Äldreomsorgen i Kävlinge ifrågasätts

Överlämnanden till privata företag fortsätter inom Kävlinge kommun. Beslut har fattats om att införa valfrihet inom det särskilda boendet. Det vill säga man ska kunna välja att bo hos en privat utförare eller hos kommunen som utförare. Genom att införa lagen om valfrihet (LOV) anser det borgerliga styret att kommunen inte behöver ansvara för att…

Läs mer

Gruppledare för kommande mandatperiod 2018-2022

På årsmötet den 19 mars 2018 fastställdes de som ska representera socialdemokraterna i nämnder och styrelse för mandatperioden 2018-2022. Gruppledare: Kommunfullmäktige – Roland Palmqvist Kommunstyrelsen – Catrin Tufvesson Nämnd: Utbildning – Gunilla Tornqvist Nämnd: Miljö och bygg – Peter Blom Nämnd: Individ och utveckling – Rune Sandström Nämnd: Omsorg – Gunni Gustafsson Nilsson Vice gruppledare:…

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017 Kävlinge Arbetarekommun

2017 var ett förberedelsernas år inför kommande valår 2018. Det var även det tredje året i mandatperioden 2014-2018. Vid två tillfällen under januari, hade våra gruppledare och vicegruppledare utbildning med kanslichef Mats Svedberg om politikens och förvaltningens olika roller i den kommunala verksamheten i vår lokal. En välbesökt soppkväll anordnades en januarikväll med talare Andreas…

Läs mer

Fastställda listor för region och riksdag

Vi är stolta över att våra tre representater från Kävlinge S till region- och riksdagslistorna blev antagna idag på valkonferensen! Gunilla Tornqvist, 11:a på regionlistan, Catrin Tufvesson, 6:a på riksdagslistan, och Gunni Gustafsson Nilsson, 25:a på regionlistan.  

Läs mer

Kommunfullmäktigelistan är fastställd!

Med acklamation! På ett fullsatt medlemsmöte (där stolarna tog slut) fastslogs vår lista med acklamation till kommunfullmäktige för nästa mandatperiod! 38 personer med ”varannan damernas” listan igenom – varav bland de 14 översta är det 7 nya! Låt valarbetet börja – nu kör vi! 1. Catrin Tufvesson 2. Roland Palmqvist 3. Gunilla Tornqvist 4. Jan…

Läs mer

Ta ansvar för framtiden, moderater!

Småbarnsfamiljen stod packade och klara att flytta från flyktingförläggningen när de fick besked om att de hade blivit anvisade till Staffanstorp. Men det skulle dröja ett helt år innan deras nya hemkommun tog emot dem. Ensamma män placeras i begagnade husvagnar på en öde parkering i ett industriområde utanför samhället. Fyra personer trängs i ett…

Läs mer

Rapport från ett kommunstyrelsemöte som vi är mindre stolta över

Onsdagen innehöll ett möte i kommunstyrelsen där framförallt ett ärende stack ut i mängden. Vi skulle besluta om ”Bosättning av nyanlända”. De styrande hade ett förslag till beslut som innebar att man gav tjänstemännen tillåtelse att bryta mot lagen och placera de nyanlända i andra kommuner. Vi kan säga att vi socialdemokrater var inte helt…

Läs mer
facebook Twitter Email