Nyheter

Kommunal budget

Vi Socialdemokrater ser med oro att kommunens budget kommer att överskridas kommande år 2019 om inget nytt politiskt ställningstagande tas. Revisorerna påpekar i sin delårsrapport 180631 att Kävlinge kommuns nettokostnader kommer att överstiga skatteintäkterna under kommande år. Det innebär att kommunens politiker måste ta ett ställningstagande – antingen sänka ambitionsnivån eller öka intäkterna. Vi har…

Läs mer

Ministerbesök i Kävlinge

Vår Migrationsminister Heléne Fritzon deltog i verksamhetsbesök på Kävlinge Lärcentrum där sektorchef Anneli Nilsson med personal berättade om ”Kävlingemetoden” med kartläggning i tre steg innan SFI-start – vilket innovationstänk! Sen blev det peppning i partilokalen för våra medlemmar av Heléne, innan vi tillsammans mötte kommuninvånare ????! En energikick inför slutspurten ???!

Läs mer

Föreningsdialog

Här ger Catrin Tufvesson svar på föreningarnas inskickade frågor inför debatten med föreningslivet och politiker i Kävlinge kommun 180823 på Barsebäck Resort. 2015 blev Kävlinge Sveriges kvalitetskommun Det var en medveten satsning gav ett positivt utfall Men vi kan även nu se att för att uppnå ett gott resultat skruvades det åt i verksamheterna, för…

Läs mer

Våra vallöften

Läs mer

M+SD…

  Vad kommer Moderaterna i Kävlinge att göra? Vi kan nu läsa i SDS och Valet 2018 att Moderaterna i Staffanstorp är öppna för ett samarbete med Sverigedemokraterna efter valet. Att vara öppen med förutsättningarna innan ett val är det väljarna efterfrågar. Men är detta något som alla Moderater är beredda att göra? Hur ställer…

Läs mer

Minnesord över Jan Svensson

Kävlinge Arbetarekommun beklagar att vår partikamrat Jan Svensson har gått bort efter en lång tids sjukdom. Jan har under många år varit engagerad och drivande i partiet, både som ordförande i Arbetarekommunen och Furulunds S-förening. Jan har även haft kommunala uppdrag där det mest framträdande är att vara vår ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden. Jan…

Läs mer

Vi satsar på mer kultur!

Vi ska värna om och utveckla kulturlivet i hela kommunen. Vi står inför högre krav på kulturskolans verksamhet genom att befolkningen ökar, vilket gör att det behövs fler och anpassade lokaler. Vi vill även se denna satsning som en del av att tillgängliggöra kultur för alla, men då måste avgifterna sänkas. De höga avgifter vi…

Läs mer

Vi satsar på lokalt näringsliv!

Det lokala näringslivet är en viktig del av Kävlinge kommun. För oss är det viktigt att det lokala företagandet utvecklas och stärks. Att kommunen medverkar till utveckling tillsammans med företag och företagare, är en självklarhet för oss socialdemokrater. Vi kommer att möjliggöra för att det blir fler företagsetableringar i kommunen, genom bland annat ta fram…

Läs mer

Vi satsar på vår äldreomsorg!

Vi socialdemokrater vet att medborgarna i första hand vill vara friska och ha förutsättningar för att klara sig bra på egen hand. Detta ställer större krav på förebyggande insatser. Att barn och unga ges möjlighet till god hälsa och ett gott liv är en investering, som har stor betydelse för både våra barns och samhällets gemensamma framtid….

Läs mer

Vi satsar på våra skolor och dess personal!

Framtiden ska börja i skolan. Eller rättare sagt i förskolan. Att satsa på förskolorna är oerhört viktigt. Mycket av grunden för en god skolgång läggs redan i förskolan. Därför behöver vi investera i våra barn. I mindre barngrupper får pedagogerna och barnskötarna mer tid till varje barn. Det blir också lättare att se barn i…

Läs mer
facebook Twitter Email