Nyheter

Föreningsdebatt

Socialdemokraternas inlägg i budgetförhandlingarna 2019 gällande Arbetsliv- och fritidsnämnden: Jag vill börja med att prata om fullmäktigemålen. Det är bra och viktigt att vi sätter upp mål för verksamheten, men det skall vara mål för våra verksamheter och inget annat. Vi har 7 fullmäktigemål där mål 1-6 har samma inledning, Kävlinge kommun. Detta pekar på…

Läs mer

Skoldebatt

Socialdemokraternas inlägg i budgetförhandlingarna 2019 gällande Utbildningsnämnden: Förskolan: Gruppstorlek och antal personal i förskolan har diskuterats under många år. Vi socialdemokrater har vid upprepade tillfällen påpekat vikten av att minska. Grupperna/öka personaltätheten. Man kan bilda mindre eller större. Grupper, men det spelar egentligen ingen roll om personaltätheten/antalet är densamma. Jag tror att vi är helt…

Läs mer

Omsorgsdebatt

Socialdemokraternas inlägg i budgetförhandlingarna 2019 gällande Omsorgsnämnden: Till omsorgsnämndens budget 2019, KELP 2020-2021, vill vi socialdemokrater tillföra 6,5 miljoner kronor i ramhöjning från det budgeterade överskottet. Med fokus på God arbetsmiljö, Kunna behålla och rekrytera personal, Motverka höga sjuktal samt Sist men inte minst Höja statusen för vård- och omsorgsyrken vill vi : • För det…

Läs mer

Miljödebatt

Socialdemokraternas inlägg i budgetförhandlingarna 2019 gällande Bygg- och miljönämnden: Vi politiker har det yttersta ansvaret förförvaltningarnas verksamheter och för personalens arbetsmiljö. Tyvärr lever vi inte upp till detta inom miljö- och byggnadsnämnden. Sedan flera år råder personalbrist. Detta har vi Socialdemokrater påpekat i nämnden och kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen. Personalomsättningen är omfattande. Den troliga…

Läs mer

Valteknisk samverkan

Vi har idag undertecknat ett avtal med Mp om valteknisk samverkan Avtalet i sin helhet kan ni läsa här nedan. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har härmed slutet en överenskommelse om teknisk valsamverkan för mandatperioden 2019-2022 i Kävlinge kommun. Överenskommelsen innebär följande angående de platser i nämnder och styrelser som blir följden av denna överenskommelse. Kommunstyrelsen: S…

Läs mer

Kommunal budget

Vi Socialdemokrater ser med oro att kommunens budget kommer att överskridas kommande år 2019 om inget nytt politiskt ställningstagande tas. Revisorerna påpekar i sin delårsrapport 180631 att Kävlinge kommuns nettokostnader kommer att överstiga skatteintäkterna under kommande år. Det innebär att kommunens politiker måste ta ett ställningstagande – antingen sänka ambitionsnivån eller öka intäkterna. Vi har…

Läs mer

Ministerbesök i Kävlinge

Vår Migrationsminister Heléne Fritzon deltog i verksamhetsbesök på Kävlinge Lärcentrum där sektorchef Anneli Nilsson med personal berättade om ”Kävlingemetoden” med kartläggning i tre steg innan SFI-start – vilket innovationstänk! Sen blev det peppning i partilokalen för våra medlemmar av Heléne, innan vi tillsammans mötte kommuninvånare ????! En energikick inför slutspurten ???!

Läs mer

Föreningsdialog

Här ger Catrin Tufvesson svar på föreningarnas inskickade frågor inför debatten med föreningslivet och politiker i Kävlinge kommun 180823 på Barsebäck Resort. 2015 blev Kävlinge Sveriges kvalitetskommun Det var en medveten satsning gav ett positivt utfall Men vi kan även nu se att för att uppnå ett gott resultat skruvades det åt i verksamheterna, för…

Läs mer

Våra vallöften

Läs mer

M+SD…

  Vad kommer Moderaterna i Kävlinge att göra? Vi kan nu läsa i SDS och Valet 2018 att Moderaterna i Staffanstorp är öppna för ett samarbete med Sverigedemokraterna efter valet. Att vara öppen med förutsättningarna innan ett val är det väljarna efterfrågar. Men är detta något som alla Moderater är beredda att göra? Hur ställer…

Läs mer
facebook Twitter Email