Nyheter

Fungerande färdtjänst

För många är en fungerande färdtjänst förutsättningen för att livet ska rulla på. Det kan handla om barn som bor långt från sin skola, äldre som ska utföra ärenden eller personer med funktionsnedsättning som ska till sin dagliga verksamhet. När färdtjänsten inte fungerar uppstår en oro som behöver tas på allvar och utredas. Vid byte…

Läs mer

Kullagårdens demensboende stängs första kvartalet 2019

På Socialnämndens sammanträde den 12 december hade den styrande borgerligheten lagt fram förslag om att stänga demensboendet, med sina sju lägenheter, på Kullagården. Vi i S var emot förslaget, men förlorade tyvärr i den omröstning som gjordes. M, L, C och Kd röstade för att lägga ner demensboendet. Vi motiverade varför vi ville avslå enligt…

Läs mer

Valda S-ledamöter

På kommunfullmäktige den 10:e december blev följande personer valda att sitta i någon av Kävlinge kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022. Kommunstyrelsen 3:e vice ordförande Catrin Tufvesson Ledamot: Gunilla TornqvistLedamot: Rune SandströmLedamot: Gunni Gustafsson NilssonErsättare: Roland PalmqvistErsättare: Peter BlomErsättare: Jimmy Runesson Arbetsliv- och fritidsnämnden 2:e vice ordförande Rune Sandström  Ledamot: Veronika WiknerLedamot: Gert MalmrosErsättare: Ingvar WillanderErsättare: Ulla…

Läs mer

Catrins debattinlägg

Ordförande, ledamöter och åhörare Vi i S vill rikta ett stort tack till tjänstemännen (som tagit fram budgeten) samt alla de i våra verksamheter som tar hand om våra kommuninvånare. Mitt mål förra mandatperioden var att få de borgerliga och styrande partierna att reflektera över vad en låg skattenivå innebär för kommuninvånarna – vilket inte…

Läs mer

Föreningsdebatt

Socialdemokraternas inlägg i budgetförhandlingarna 2019 gällande Arbetsliv- och fritidsnämnden: Jag vill börja med att prata om fullmäktigemålen. Det är bra och viktigt att vi sätter upp mål för verksamheten, men det skall vara mål för våra verksamheter och inget annat. Vi har 7 fullmäktigemål där mål 1-6 har samma inledning, Kävlinge kommun. Detta pekar på…

Läs mer

Skoldebatt

Socialdemokraternas inlägg i budgetförhandlingarna 2019 gällande Utbildningsnämnden: Förskolan: Gruppstorlek och antal personal i förskolan har diskuterats under många år. Vi socialdemokrater har vid upprepade tillfällen påpekat vikten av att minska. Grupperna/öka personaltätheten. Man kan bilda mindre eller större. Grupper, men det spelar egentligen ingen roll om personaltätheten/antalet är densamma. Jag tror att vi är helt…

Läs mer

Omsorgsdebatt

Socialdemokraternas inlägg i budgetförhandlingarna 2019 gällande Omsorgsnämnden: Till omsorgsnämndens budget 2019, KELP 2020-2021, vill vi socialdemokrater tillföra 6,5 miljoner kronor i ramhöjning från det budgeterade överskottet. Med fokus på God arbetsmiljö, Kunna behålla och rekrytera personal, Motverka höga sjuktal samt Sist men inte minst Höja statusen för vård- och omsorgsyrken vill vi : • För det…

Läs mer

Miljödebatt

Socialdemokraternas inlägg i budgetförhandlingarna 2019 gällande Bygg- och miljönämnden: Vi politiker har det yttersta ansvaret förförvaltningarnas verksamheter och för personalens arbetsmiljö. Tyvärr lever vi inte upp till detta inom miljö- och byggnadsnämnden. Sedan flera år råder personalbrist. Detta har vi Socialdemokrater påpekat i nämnden och kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen. Personalomsättningen är omfattande. Den troliga…

Läs mer

Valteknisk samverkan

Vi har idag undertecknat ett avtal med Mp om valteknisk samverkan Avtalet i sin helhet kan ni läsa här nedan. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har härmed slutet en överenskommelse om teknisk valsamverkan för mandatperioden 2019-2022 i Kävlinge kommun. Överenskommelsen innebär följande angående de platser i nämnder och styrelser som blir följden av denna överenskommelse. Kommunstyrelsen: S…

Läs mer

Kommunal budget

Vi Socialdemokrater ser med oro att kommunens budget kommer att överskridas kommande år 2019 om inget nytt politiskt ställningstagande tas. Revisorerna påpekar i sin delårsrapport 180631 att Kävlinge kommuns nettokostnader kommer att överstiga skatteintäkterna under kommande år. Det innebär att kommunens politiker måste ta ett ställningstagande – antingen sänka ambitionsnivån eller öka intäkterna. Vi har…

Läs mer
facebook Twitter Email