Nyheter

Ska hyresgästerna betala kommunens utveckling i Kävlinge?

I ett förslag från de borgerliga ska nu delar av KKB säljas ut till en privat aktör. Mot nyproduktion. Av vinsten ska 60% gå tillbaka till KKB – de resterande 40% ska gå till samhällsutveckling som bad och idrottshall. Vilken kommuninvånare säger nej till det? Inte de som bor i villor eller bostadsrätter i alla…

Läs mer

Med tanke på oroligheterna i Kävlinge

Vi ser nu att oroligheter i Kävlinge eskalerar bland ungdomar i centrum, och vi ser det som en konsekvens av den borgerliga politiken. Egentligen är problematiken större än det vi nu ser med stenkastning på bussar. Vi ser att det borgerliga styret har inte tillsatt tillräckligt med resurser inom elevhälsan för att kunna driva det…

Läs mer

Privatiseringsvågen fortsätter

Privatiseringsvågen fortsätter, nya direktiv på gång till Kommunfullmäktige den 8 april Våra tre motioner – som berör kommunens mål om ”arbetsmiljö” och som ”attraktiv arbetsgivare” – nu också på gång till samma Kommunfullmäktige  Rapport från Omsorgsnämnden den 19 mars.  Bland annat fanns ärende med på dagordningen, som  – Våra motioner till Kommun Fullmäktige, budget sammanträdet…

Läs mer

Öppen förskola för alla

Vi Socialdemokraterna är helt emot att Öppna förskolans verksamhet i Löddeköpinge flyttas till och permanentas i Kävlinge.Skälen till detta är att, Detta går helt emot närhet och tillgänglighetsprincipen för invånarna i de västra kommundelarna. Vår bestämda uppfattning är att man inte hellre kan hänvisa till Kyrkans barntimmar, som dels är ett externt alternativ, dels inte…

Läs mer

Interpellation avseende insatser inom LSS

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström. Frågan rör daglig verksamhet inom lagen om särskilt stöd och service (LSS). Vi ställer frågan om vi ska förvänta oss samma utveckling inom daglig verksamhet samt LSS-gruppboenden som vi har sett inom andra kommunala verksamheter som infört lagen om valfrihet (LOV) exempelvis servicetjänster (tvätt,…

Läs mer

Interpellation avseende utförsäljning av KKB

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström. Frågan rör saker som är viktiga för vårt samhälle, därför vill vi veta vad den styrande alliansen har för planer när det gäller följande:Hur ser framtiden ut för vårt kommunala bostadsbolag KKB?Finns det planer på att sälja ut delar av bolaget? Vi ställer frågan…

Läs mer

Interpellation avseende framtiden för de kommunala äldreboendena

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström. Frågan rör saker som är viktiga för vårt samhälle, därför vill vi veta vad den styrande alliansen har för planer när det gäller följande: Vad skall hända med den kommunala äldreomsorgen? Ska den monteras ner till förmån för privata bolag? Det är inte rimligt…

Läs mer

Budget eller ingen budget, det är frågan.

Så har även Arbetsliv & fritidsnämnden haft sitt första möte denna mandatperioden. Då det är en ny nämnd så är budgeten en viktig fråga då vi har många olika verksamheter som vi ansvarar för. Med detta i tankarna så är det inte ok att bara anta en ram för hela nämnden, i och för sig…

Läs mer

Budget inom omsorg

På Kommunfullmäktige november 2018 beslutades om vilken budget som ska gälla för omsorgsnämnden 2019. Omsorgsnämnden föreslogs att godkänna denna budget vid sitt första sammanträde den 29 januari. Precis som i kommunfullmäktige yrkade vi socialdemokrater i omsorgsnämnden på att tillföra 6,5 miljoner kronor i ramhöjning från det budgeterade överskottet för att – Säkerställa att nu redan…

Läs mer

Januariavtalet – 73 punkter

En sakpolitisk överenskommelse mellan S, L, C och Mp med 73 punkter ligger till grund för den regering vi har nu fått igenom för de kommande 4 åren. Stefan Löfven, vår statsminister, har beskrivit 57 av de 73 punkterna som ”bra socialdemokratisk politik”. Dit hör höjda statsbidrag till kommuner och landsting, infrastrukturinvesteringar i hela landet…

Läs mer
facebook Twitter Email