Nyheter

Tips från coachen del 2 – direktiv inför budget 2020

På budgetfullmäktige 190610 i Kävlinge, la vi fram följande direktiv – där 2 blev bifallna! Direktiv 1: att utreda det underfinansierade ekonomiska biståndets påverkan på arbetsmiljön hos våra anställda Direktiv 2:…

Läs mer

Tips från coachen – inför budget 2020

För att uppnå ambitionen att bli Skånes bästa boendekommun anser vi Socialdemokrater att Kävlinge kommun har en god potential, men där riktade satsningar behöver göras för att verkställa visionen. För…

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag 2020 Kävlinge kommun

För att uppnå ambitionen att bli Skånes bästa boendekommun anser vi Socialdemokrater att Kävlinge kommun har en god potential där riktade satsningar behöver göras för att verkställa visionen. För att…

Läs mer

Stoppa utförsäljning av KKB

Vi Socialdemokrater och Miljöpartister yrkade på återremiss på dagens kommunstyrelse gällande den föreslagna utförsäljningen av KKB. Innan ett beslut av denna dignitet ska konsekvenser alltid utredas. Vi vill återremittera ärendet…

Läs mer

Ska hyresgästerna betala kommunens utveckling i Kävlinge?

I ett förslag från de borgerliga ska nu delar av KKB säljas ut till en privat aktör. Mot nyproduktion. Av vinsten ska 60% gå tillbaka till KKB – de resterande…

Läs mer

Med tanke på oroligheterna i Kävlinge

Vi ser nu att oroligheter i Kävlinge eskalerar bland ungdomar i centrum, och vi ser det som en konsekvens av den borgerliga politiken. Egentligen är problematiken större än det vi…

Läs mer

Privatiseringsvågen fortsätter

Privatiseringsvågen fortsätter, nya direktiv på gång till Kommunfullmäktige den 8 april Våra tre motioner – som berör kommunens mål om ”arbetsmiljö” och som ”attraktiv arbetsgivare” – nu också på gång…

Läs mer

Öppen förskola för alla

Vi Socialdemokraterna är helt emot att Öppna förskolans verksamhet i Löddeköpinge flyttas till och permanentas i Kävlinge.Skälen till detta är att, Detta går helt emot närhet och tillgänglighetsprincipen för invånarna…

Läs mer

Interpellation avseende insatser inom LSS

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström. Frågan rör daglig verksamhet inom lagen om särskilt stöd och service (LSS). Vi ställer frågan om vi ska förvänta…

Läs mer

Interpellation avseende utförsäljning av KKB

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström. Frågan rör saker som är viktiga för vårt samhälle, därför vill vi veta vad den styrande alliansen har för…

Läs mer
facebook Twitter Email