Nyheter

Öppen förskola för alla

Vi Socialdemokraterna är helt emot att Öppna förskolans verksamhet i Löddeköpinge flyttas till och permanentas i Kävlinge.Skälen till detta är att, Detta går helt emot närhet och tillgänglighetsprincipen för invånarna i de västra kommundelarna. Vår bestämda uppfattning är att man inte hellre kan hänvisa till Kyrkans barntimmar, som dels är ett externt alternativ, dels inte…

Läs mer

Interpellation avseende insatser inom LSS

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström. Frågan rör daglig verksamhet inom lagen om särskilt stöd och service (LSS). Vi ställer frågan om vi ska förvänta oss samma utveckling inom daglig verksamhet samt LSS-gruppboenden som vi har sett inom andra kommunala verksamheter som infört lagen om valfrihet (LOV) exempelvis servicetjänster (tvätt,…

Läs mer

Interpellation avseende utförsäljning av KKB

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström. Frågan rör saker som är viktiga för vårt samhälle, därför vill vi veta vad den styrande alliansen har för planer när det gäller följande:Hur ser framtiden ut för vårt kommunala bostadsbolag KKB?Finns det planer på att sälja ut delar av bolaget? Vi ställer frågan…

Läs mer

Interpellation avseende framtiden för de kommunala äldreboendena

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström. Frågan rör saker som är viktiga för vårt samhälle, därför vill vi veta vad den styrande alliansen har för planer när det gäller följande: Vad skall hända med den kommunala äldreomsorgen? Ska den monteras ner till förmån för privata bolag? Det är inte rimligt…

Läs mer

Budget eller ingen budget, det är frågan.

Så har även Arbetsliv & fritidsnämnden haft sitt första möte denna mandatperioden. Då det är en ny nämnd så är budgeten en viktig fråga då vi har många olika verksamheter som vi ansvarar för. Med detta i tankarna så är det inte ok att bara anta en ram för hela nämnden, i och för sig…

Läs mer

Budget inom omsorg

På Kommunfullmäktige november 2018 beslutades om vilken budget som ska gälla för omsorgsnämnden 2019. Omsorgsnämnden föreslogs att godkänna denna budget vid sitt första sammanträde den 29 januari. Precis som i kommunfullmäktige yrkade vi socialdemokrater i omsorgsnämnden på att tillföra 6,5 miljoner kronor i ramhöjning från det budgeterade överskottet för att – Säkerställa att nu redan…

Läs mer

Januariavtalet – 73 punkter

En sakpolitisk överenskommelse mellan S, L, C och Mp med 73 punkter ligger till grund för den regering vi har nu fått igenom för de kommande 4 åren. Stefan Löfven, vår statsminister, har beskrivit 57 av de 73 punkterna som ”bra socialdemokratisk politik”. Dit hör höjda statsbidrag till kommuner och landsting, infrastrukturinvesteringar i hela landet…

Läs mer

Vi ska till Distriktskongress

Under ett välbesökt medlemsmöte valdes följande ombud och ersättare till distriktskongressen i Malmö den 6 april: Rune SandströmCatrin TufvessonJimmy RunessonGunilla TornqvistMarkus NordqvistGunni Gustafsson NilssonJan KronbergVeronica Wikner___________________Agneta SjöforsDaniel BartegBirgitta Dahlén MårtenssonIngvar WillanderUlla SvenssonGert MalmrosSusanne LundFernando Vieseu Följande tre motioner blev också beslutade att skickas in som Kävlinge AKs egna:Motion om facklig-politisk samverkan – skriven av Catrin…

Läs mer

Fungerande färdtjänst

För många är en fungerande färdtjänst förutsättningen för att livet ska rulla på. Det kan handla om barn som bor långt från sin skola, äldre som ska utföra ärenden eller personer med funktionsnedsättning som ska till sin dagliga verksamhet. När färdtjänsten inte fungerar uppstår en oro som behöver tas på allvar och utredas. Vid byte…

Läs mer

Kullagårdens demensboende stängs första kvartalet 2019

På Socialnämndens sammanträde den 12 december hade den styrande borgerligheten lagt fram förslag om att stänga demensboendet, med sina sju lägenheter, på Kullagården. Vi i S var emot förslaget, men förlorade tyvärr i den omröstning som gjordes. M, L, C och Kd röstade för att lägga ner demensboendet. Vi motiverade varför vi ville avslå enligt…

Läs mer
facebook Twitter Email